Nyckel ALE-1G 205 Brand/bomnyckel från Keyline

Artikelnr Benämning Enhet
ROC943100 Cylinder Roca SLUG OC-205 (brand) ST
ROC943110 Cylinder Roca SLUG OC-205, lång medbringare ST